توافق نامه جبل السراج ؟؟

چندی قبل بحث از اختلافات بین حزب وحدت وشورای نظار وبه تعبیر دیگر ، مناقشات  بین هزاره ها وتاجیک ها ، مزاری ومسعود ، درجمع وبلاگ نویسان هموطن ، پیش آمد  وبعضی از دوستان از معاهده جبل السراج نامبرده  وتخطی از آن را اولین گام نفاق از جانب مسعود قلمداد نموده و متقابلا" بعضی اصلا" دروجود خارجی چنین معاهده ای تشکیک نموده بودند . در آن جمع من گفته بودم درفرصت مناسب ، متن معاهده مذکور را به نشر خواهم سپرد . <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

آن گفته من بر اساس حافظه ضعیفیم بود که درجایی متن توافق نامه بین حزب وحدت وشورای نظار را دیده بودم وفکر کردم شاید همان توافق نامه معروف جبل السراج باشد ، اما وقتی مراجعه دوباره مه سند ومدرک مورد استناد نمودم ، متوجه شدم که توافق نامه مذکور ، معاهده جبل السراج نه که موافقت نامه پنج شیرا ست بین حزب وحدت وشورای نظار یاجمعیت . ولی قرار نقل قول هایی که از متن معاهده جبل السراج میشود ، خیلی نزدیک به توافق نامه پنج شیر باید بوده باشد ، با کمی اختلاف . از توافقات جبل السراج چنین روایت میکنند :

 

بلافاصله بعد از سقوط مزار شریف نمایندگان مسعود ، دوستم ، وعبدالعلی مزاری ، درشهر جبل السراج گردآمدند واتحادی را به نام " شورای عالی جهادی افغانستان " که بعد ها به ائتلاف شمال معروف شد ، اساس گذاشتند . دراین ائتلاف مسعود به عنوان رئیس ، ومزاری به عنوان معاون ، دوستم نیز به حیث مسئول امور نظامی در صفحات شمال برگزیده گردید . همچنین در این نشست طرح حمله به کابل موردتوافق قرارگرفت . (1)

 

متن توافق نامه پنچ شیر به نقل از آقای علی جان زاهدی :

 

" من به نمایندگی از جانب حزب وحدت وآمر مسعود به نمایندگی از طرف جمعیت اسلامی ، روی مواد ذیل توافق کردیم :

1-     ازشورش جنرالان رژیم نجیب در شمال کشور ، حمایت بعمل آمده ، مورد بهره برداری قرار گیرد .

2-     شورایی مرکب از جنرالان ونمایندگان ولایتی احزاب جهادی ، درولایت بلخ تشکیل گردد .

3-     به شورای فوق  دستور تصرف شهر مزار شریف صادر شود .

4-     درصورت موفقیت شورای فوق درجهت تصرف مزار شریف ، کلیه پایگاههای رژیم درسمت شمال سقوط خواهد کرد . دراین مرحله ، شورای عالی جهاد ، درولایت بغلان ایجاد گردد .

5-     رئیس این شورا نیروی جهادی باشد .

6-     پایگاههای دولت در شمال ، با تشریک مساعی نیروهای احمد شاه مسعود ، نیروهای اعزامی حزب وحدت از هزاره جات ونیروهای شمال ، تسخیر شود .

7-     شهر کابل ، توسط نیروهای که در شمال گرد می آیند ونیروهای حزب وحدت که از سمت میدان شهر واردکابل می شود ، تصرف گردد .

8-     پس از تصرف شهر کابل ، دولت تشکیل شود .

9-     دراین  دولت سهم هر قوم  به تناسب حضور فیزیکی آنان در افغانستان ، تعیین شود .

10-هرگاه پشتون ها به تشکیل چنین دولتی ، تن در دادند ، فبها ودرغیر این صورت وپناه بردن آنان به قدرت نظامی ، دسته جمعی با آنان مقابله می گردد . (2)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

(1)   : افغانستان در سه دهه اخیز ص 891

(2)   : روایت شکست اقوام محکوم در افغانستان . علی جان زاهدی .  ص 55

 

/ 0 نظر / 123 بازدید