خدايا!

                به داده

                                                 ونداده ات

                                                                     شکر

 

که داده ات

                     نعمت

                    ونداده ات

                                                           حکمت

                                          است.

/ 0 نظر / 20 بازدید